Napisz do mnie

Wypełnij formularz

3 + 7 =

Przykładowa lista informacji dotyczących zlecenia

Podstawowe dane, które ułatwią współpracę

Określenie celu, który firma chce uzyskać. Wyszczególnienie ograniczeń wynikających z kwestii prawnych, technicznych. Wskazanie przykładów stanowiących inspirację i bazę wiedzy.

Treści SEO

Czy frazy kluczowe zostały określone? Czy będę dostarczone przez zleceniodawcę?

Zakres zlecenia

Ustalenie stylu komunikacji, rodzaju tekstu i poziomu merytorycznego, długości tekstu.

Kwestie formalne

Termin realizacji zlecenie, forma   rozliczenia. Do ustalenia pozostaje forma kontaktu.